1. ทศวรรษที่ 1 : 10 ปี แห่งการเริ่มต้น (2513 – 2522)

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

 2. ทศวรรษที่ 2 : 10 ปี แห่งการเติบโต (2523 – 2532)

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

 3. ทศวรรษที่ 3 : 10 ปี แห่งการต่อสู้ (2533 – 2542)

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

  {{item.year}}

 4. ทศวรรษที่ 4 : 10 ปี แห่งรอยยิ้ม และความสำเร็จ (2543 – 2552)

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

  {{item.year}}

  {{item.desc}}

 5. ทศวรรษที่ 5 : 10 ปี แห่งการก้าวสู่ผู้นำตลาดท่อพีวีซีระดับอาเซียน (2553 – ปัจจุบัน)

  {{item.year}}

  {{item.year}}

;