2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547


รางวัลเด่นประจำปี

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Certificate of Presentation Gold Award กลุ่ม สามเกลอ

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Certificate of Presentation Gold Award กลุ่มระเบียงน้ำ

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Silver Award กลุ่ม On The Floor ประเภท Task Achieving

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Silver Award กลุ่ม สามเกลอ ประเภท Task Achieving

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

Plaque of Recognition Gold Award กลุ่ม Ts Revolution

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2017

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Golden Award Engineer Project - ประเภท Smart Factory กลุ่ม NPI Botman

SCG Chemical Group

CSR-DIW Continuous Award 2017

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Carbon Footprint for Organization (CFO) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Plaque of Recognition Gold Award กลุ่ม สามเกลอ

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2560 (ระดับประเทศ)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Bronze Award กลุ่ม The AM Team ประเภท Manufaturing QCC Prize

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

Certificate of Presentation Gold Award กลุ่ม TS. Revolutions

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล คิวซีดีเด่น กลุ่มไม่นิ่งดู Die

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Kano Quality Award 2016

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Diamond Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Carbon Footprint for Organization (CFO) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Certificate of Presentation Gold Award กลุ่ม สามเกลอ (Thee Comrades)

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Certificate of Presentation Gold Award กลุ่ม New Mould Team

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Golden Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประกาศนียบัตร เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Bronze Award / Emergency ประเภท Karakuri Kaizen

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Diamond Award Thaliand 5s Award 2016

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล CSR Sappaya Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล Carbon Footprint for Organization (CFO)

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

รางวัล Carbon Footprint for Organization (CFO)

บริษัท นวพลาสติกอุตสากรรม จำกัด

รางวัล CSR-DIW Continuous Project Award ปี 2015

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2015

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ปี 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ปี 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Gold Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2015

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Prime Minister's Industry Award 2015 อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2558 (ระดับประเทศ)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Gold Award Thailand 5S Award 2015

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Eco Factory ปี 2558

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล Silver Award / SGAHR ประเภท Service

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Operational Excellence Award 2014 ประเภท Economy ระดับ Platinum

จาก SCG

รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2014

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Gold Award / กลุ่ม New Mould Team

JUSE The Organizing Committee-ICQ 2014 Tokyo

รางวัล Diamond Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน (ปี 2556-2557)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน

รางวัล Zero Accident ระดับทอง 12 ล้านชั่วโมง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน

รางวัล Diamond Award ปี 2014

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล 3Rs and Zero Waste to landfild

สำนักกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล 3Rs and Zero Waste to landfild

สำนักกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Golden Award / The Weakest Link ประเภท Service

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2013

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Zero Accident ระดับทอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Silver Award กลุ่ม ใสใส

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Lean Golden Award 2011

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Silver Award กลุ่ม Recycle

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลการเข้าร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายไทย

กระทรวงพลังงาน

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล Prime Minister's Industry Award

ประเภทการเพิ่มผลผลิต จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2555

รางวัล Silver Award กลุ่ม GoodLuck

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Silver Award กลุ่ม จอมบงการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Silver Award กลุ่ม ใสใส

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Green Industry

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล Golden Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

Bronze Award ประเภท Karakuri Kaizen 1 รางวัล

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Bronze Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัล Bronze Award กลุ่มใสใส

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Golden Award ประเภท Task Achieving QCC Prize กลุ่ม เบอร์ลิน

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล Golden Award ประเภท Task Achieving QCC Prize กลุ่ม Muda

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเด่นประจำปี

Zero Accident 3 ล้านชั่วโมง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident 8 ล้านชั่วโมง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลเด่นประจำปี

รางวัลอื่นๆ