ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี
ระบบประปา และประปาน้ำร้อน

ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี แบรนด์แรกในไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF61 และ NSF372 และ DVGW ทั้งในด้านการผลิตและจัดจำหน่าย

สินค้าใหม่

ข่าวสารอัพเดท

มาตรฐานรับรอง

DVGW คือ สถาบันมาตรฐานสากลที่รับรองผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก๊สและน้ำ ผ่านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดจากประเทศเยอรมัน

TÜV SÜD คือ บริษัทชั้นนำในเครือของ TÜV SÜD Group จากประเทศเยอรมัน ที่ให้บริการด้านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งการตรวจสอบ การทดสอบ ตลอดจนรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสินค้า

NSF คือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดิ่มระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่อพีพีอาร์ เอสซีจี ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF61 และ NSF372 เป็นรายแรกในไทย

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย