ท่อพีวีซี เอสซีจี
ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน

การต่อประกอบท่อ

ข่าวสารอัพเดท

มาตรฐานรับรอง

"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Satandard)" ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. ด้านคุณภาพที่มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา

Certification No.TH00/2815

Certification No.TH00/1710

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย