วิดีโอทดสอบท่อ/ข้อต่อพีวีซี

วิดีโอการต่อประกอบท่อ

ท่อพีวีซี (PVC)

ท่อพีพีอาร์ (PP-R)

ท่อซีพีวีซี (CPVC)

วิดีโอ DIY

วิดีโอ TVC

แอนนิเมชั่นความรู้เรื่องท่อ 4 ตอน

แอนนิเมชั่นความรู้เรื่องท่อ 8 ตอน